Usluge ewaerp-a

Podržite svoje poslovne procese odgovarajućom softverskom podrškom. Uz izbor neke od naših usluga će vam to sigurno poći za rukom.

Korišćenje paketa na mesečnom nivou Broj licenci Cena paketa Cena dodatne licence Cena podrške (sat)
EWAERP.BASIC 1 40 € 5 € 80 €
EWAERP.ADVANCE 3 100 € 10 € 50 €
EWAERP.PREMIUM 5 160 € 15 € 45 €
Modul e-fakture na mesečnom nivou uz izabran EWAERP.paket Cena
Broj dokumenata godišnje - do 500 5 €
Broj dokumenata godišnje - od 500 do 1000 10 €
Broj dokumenata godišnje - od 1000 do 2000 15 €
Broj dokumenata godišnje - od 2000 do 5000 30 €
Broj dokumenata godišnje - od 5000 do 10000 50 €
Broj dokumenata godišnje - preko 10000 ugovaranje
  • Od meseca u godini u kom klijent pređe ugovoreni broj dokumenata se počinje naplaćivati cena iz narednog paketa usluga za e-fakture. Svaka sledeća godina korišćenja modula e-fakture počinje paketom kojim je prethodna završena.
  • Cena sata podrške za usluge korišćenja modula e-fakture zavisi od paketa podrške koji klijent koristi.
BASIC ADVANCE PREMIUM
Modul finansije
E-fakture
Šifarnici proizvoda, usluga, poslovnih partnera, zaposlenih, magacina
Šifarnik OS x
Šifarnik vozila x x
Automatsko i ručno knjiženje
Kopiranje i preknjižavanje naloga
Automatsko generisanje POPDV prijave
Automatsko generisanje glavnе knjige, bilansa stanja, bilansa uspeha
Delovodna knjiga
KIR I KPR
Import izvoda i zatvaranje računa izvodom
Kompenzacija x
Automatsko zatvaranje klasa i formiranje poslovnih rezultata finansijske godine
Finansijska kartica
Pregled po poslovnim partnerima x
Izvod оtvorenih stavki
Blagajna
Blagajnički nalog
Automatsko knjiženje blagajničkog naloga
Dnevnik blagajne
Nabavka
Dokumenti domaće nabavke (porudžbenica, prijemnica, povrat dobavljaču, reklamacija)
Dokumenti ino nabavke ( ino porudžbenica, ino prijemnica, ino povrat dobavljaču, ino reklamacija) x
Standardne štampe dokumenata
Prenos dokumenata
Izveštavanje u nabavci
Prodaja
Kreiranje dokumenata koji prate proces domaće prodaje (predračun, avansni račun, račun, račun za usluge, knjižno pismo)
Kreiranje dokumenata koji prate proces ino prodaje (predračun, avansni račun, račun, račun za usluge, knjižno pismo) x
Prenos dokumenata (npr predračun na račun)
Standarndne štampe dokumenata
Kreiranje cenovnika
Rabatna politika x x
Izveštavanje u prodaji
Magacinsko
Vođenje lager liste
Vođenje lager liste po šaržama
Dostavnice
Interni trošak
Otpis, Manjak, Višak
Popis, Popis izveštaj
Početno stanje
Prešifriranje, Prešaržiranje x
Izveštavanje
Osnovna sredstva x
Dokumenti koji prate prijem, aktivaciju, amorizaciju, promenu vrednosti, prodaju OS x
Obračun računovodstvene amortizacije x
Obračun poreske amortizacija x
Neophodni izveštaji poreske amortizacije (zakonom propisani) x
Knjiga inventara x
Automatsko knjiženje dokumenata OS x
Kadrovska evidencija x x
Obračun zarada x x
Praćenje odsustva x x
Praćenje obustava x x
Evidencija ličnih podataka o radniku x x
Obračun naknada x x
Obračun primanja van radnog odnosa x x
Automatsko knjiženje x x
Generisanje automatskih naloga za isplatu x x
Generisanje XML-a za PPP_PD x x
Slanje obračunskih listića na mail x x
Izveštavanje x x
E-mail podrška
Broj besplatnih e-mail konsultacija godišnje 2 6 12
Video i pisana uputstva

E-mail podrška Vam omogućava da dobijete odgovor na:

  • Zahtev za prebacivanje na drugi paket ili uključite modul e-fakture,
  • Zahtev za konsultaciju za rad u softveru: svaki EWAERP paket ima određeni broj besplatnih konsultacija, svaka sledeća konsultacija se naplaćuje po ceni sata koja važi u paketu,
  • Zahtev za izmenu štampe koja se dodatno naplaćuje po ceni sata koja važi u paketu - na poslat zahtev se daje procena vremena i po prihvatanju i plaćanju se zahtev realizuje,
  • Zahtev za doradu izveštaja koja se dodatno naplaćuje po ceni sata koja važi u paketu - na poslat zahtev se daje procena vremena i po prihvatanju i plaćanju se zahtev realizuje,
  • Prijavu greške u radu programa, koja će biti obrađena i otklonjena u narednim verzijama.

Pregledom funkcionalnosti po paketima su Vam se javila pitanja da li će baš to odgovarati Vašim poslovnim procesima? Imamo rešenje za Vas!
Naš stručni tim konsultanata se analizom upoznaje sa izazovima Vašeg poslovanja i predlažemo rešenja za postavku softvera samo za Vas. Nakon usaglašavanja predloga, idemo u proces implementacije softvera koji završava početkom korišćenja softvera u Vašem poslovanju. Odgovarajući mesečni paket podrške u radu će Vam kasnije omogućiti kontinuirano unapređenje rada.

Usluga implementacije i podrške Jedinica mere Cena
Implementacija rešenja EWAERP i/ili EWAPOS Sat 50 €
Konsultantska IT podrška za ugovoren Osnovni paket podrške (3 sata) Sat 50 €
Konsultantska IT podrška za ugovoren Napredni paket podrške (10 sati) Sat 45 €
Konsultantska IT podrška za ugovoren Premium paket podrške (30 sati) Sat 40 €
Konsultantska IT podrška bez ugovorenog paketa podrške Sat 80 €
Modul e-fakture na mesečnom nivou uz implementiran softver Cena
Broj dokumenata godišnje - do 500 5 €
Broj dokumenata godišnje - od 500 do 1000 10 €
Broj dokumenata godišnje - od 1000 do 2000 15 €
Broj dokumenata godišnje - od 2000 do 5000 30 €
Broj dokumenata godišnje - od 5000 do 10000 50 €
Broj dokumenata godišnje - preko 10000 ugovaranje
Softver Vrsta licence Jedinica mere Cena
ERP Kupovina licence Korisnik 900 €
Mesečni najam licence Korisnik 30 €
Mesečni pristup arhivskoj aplikaciji radi uvida u podatke, bez aktivnog korišćenja Korisnik 25 €
POS Kupovina licence Prodajno mesto 300 €
Mesečni najam licence Prodajno mesto 30 €
Primer kalkulacije vrednosti projekta implementacije EWAERP rešenja:
Usluga Količina Jedinična cena Vrednost
Analiza poslovanja 35 50 € 1,750 €
Implementacija rešenja 97 50 € 4,850 €
Korisničke licence 5 900 € 4,500 €
Ukupno: 11,100 €

Pozovite za više informacija i poručivanje!

+381 (64) 6467-983