Integrisano rešenje za uspešno poslovanje

ewaerp je poslovno-informaciono rešenje koje povezuje sve segmente Vašeg poslovanja u jedan jedinstven integrisan sistem.

Ključni benefiti ewaerp-a:

 • Omogućava evidenciju poslovanja u realnom vremenu i mestu
 • Standardizuje procese i time povećava produktivnost zaposlenih
 • Unapređuje saradnju između različitih sektora u kompaniji
 • Eliminiše potrebu za višestrukim unosom podataka
 • Zaposlenima pruža sve potrebne podatke na jednom mestu
 • Menadžmentu pruža moćan alat za donošenje odluka

Modul Nabavka omogućava efikasno upravljanje porudžbinama, ulaznim kalkulacijama, carinskim i svim zavisnim troškovima nabavke. Uz korišćenje kvalitetnih izveštaja o stanju i dostupnosti zaliha, minimiziran je rizik od nagomilavanja zaliha i neracionalnog trošenja resursa.

 • Poručivanje robe
 • Praćenje realizacije ugovora
 • Zaprimanje robe
 • Povrat dobavljaču
 • Carinske tarife
 • Evidencija cena i rabata dobavljača
 • Kalkulacija nabavne cene
 • Nabavni cenovnici
 • Carinski i zavisni troškovi
 • Evidencija manjka i viška kod prijema
 • Knjižna odobrenja
 • Izveštaji po potrebi korisnika
 • Grupne akcije nad dokumentima (knjiženje, rasknjižavanje, štampanje)
 • Sistem atributa dokumenata (napomene, dodatne informacije i slično)

Modul Magacinskog poslovanja obuhvata prijemnice, otpremnice, zapisnike, liste za pakovanje i sva ostala dokumenta koja se podrazumevaju u svakodnevnim aktivnostima korisnika u magacinu.

 • Neograničeni broj magacina
 • Vanbilansna evidencija
 • Popis (manjak/višak)
 • Tovarni list
 • Evidencija neisporučene robe
 • Linije distribucije
 • Adrese isporuke
 • Težina i zapremina robe
 • Evidencija vozila i vozača
 • Lager liste
 • Zalihe po šaržama
 • Reversi
 • Prešifriranje
 • Min i Max zalihe
 • Manipulacija zalihama
 • Preračun PNC (prosečna nab. cena)
 • Kartica količina nabavke i prodaje
 • Grupne akcije nad dokumentima (knjiženje, rasknjižavanje, štampanje, e-mail)
 • Sistem atributa dokumenata (napomene, dodatne informacije i slično)

Modul Proizvodnja obezbeđuje podršku celom proizvodnom ciklusu, kako za proizvodnju gotovih proizvoda, tako i za poluproizvode. Unosom sastavnica definišu se svi materijalni i nematerijalni troškovi proizvoda, a omogućen je unos više sastavnica za jedan proizvod.

 • Radni nalozi
 • Sastavnice/Više sastavnica za proizvod/Kopiranje sastavnica
 • Operacije
 • Radne liste
 • Obračun škarta
 • Povrat materijala
 • Poluproizvodi
 • Kalkulacija cene koštanja proizvoda
 • Evidencija po planskoj ceni ili po realnom utrošku (PNC)
 • Proizvodnja na osnovu porudžbenica
 • Izveštaji za Proizvodnju
 • Grupne akcije nad dokumentima (knjiženje, rasknjižavanje, štampanje)
 • Sistem atributa dokumenata (napomene, dodatne informacije i slično)

Prodaja je logistički modul koji podržava veleprodajne procese u prometu robe počevši od ponuda, rezervacija, preko isporuke i fakturisanja, do naplate potraživanja od kupca za robu. U integraciji sa ostalim logističkim modulima i računovodstvom obezbeđuje podršku procesima planiranja i realizacije prodaje robe i usluga kupcima. Za potrebe izvoza, omogućena je evidencija u dve valute, kao i višejezični obrasci za štampu.

 • Ponude
 • Veleprodajni računi za robu i usluge
 • Blokada po kreditnom limitu
 • Blokada po valuti
 • Slanje dokumenata E-poštom
 • Adrese isporuke
 • Rabatna politika
 • Prodajni cenovnici
 • Povlašćene cene
 • Brz pregled stanja kupca
 • Valutna klauzula
 • Kombinovanje robe i usluga
 • Diskontna maloprodaja
 • POS maloprodaja
 • Fiskalizacija
 • Knjižna odobrenja/zaduženja
 • Izveštaji po potrebi korisnika
 • Integracija sa E-commerce
 • Grupne akcije nad dokumentima (knjiženje, rasknjižavanje, štampanje, e-mail)
 • Sistem atributa dokumenata (napomene, dodatne informacije i slično)

Uvođenjem obaveze od strane države, da privredni subjekti moraju registrovati dokumente po kojima se plaća PDV, razvijena je integracija sa SEF aplikacijom radi automatizacije razmene informacija i brži rad korisnika.

Modul omogućava automatsko slanje izlaznih dokumenata (račun, knjižno odobrenje) u SEF, u zahtevanom XML formatu. Za sve izlazne dokumente se prati status i za sve situacije neuspešnog slanja u SEF, može se manuelno ponovo generisati XML i poslati u SEF, ili manuelno promeniti status razmene. Izgenerisani XML-ovi se mogu i naknado preuzimati iz EWAERP-a.

Pored izlaznih dokumenata, obezbeđeno je preuzimanje ulaznih dokumenata radi kontrole i mogućnosti za prihvatanje ili odbijanje koje se automatski prosleđuje u SEF. I za ulazne dokumente se prati status razmene, tako da korisnik uvek ima pravi status dokumenata i može da pravovremeno reaguje.

  Izlazni dokumenti:

 • Automatsko slanje dokumenta u SEF
 • Kontrola poruka primljenih iz SEF-a
 • Manuelno pokretanje slanja ispravnog dokumenta (u slučaju da automatski prenos nije prošao) u SEF
 • Preuzimanje promena statusa poslatog dokumenta
 • Praćenje promena statusa dokumenta radi pravovremenog odlučivanja
 • Automatsko prosleđivanje statusa prilikom storniranja
 • Čuvanje poslatih dokumenata
 • Ulazni dokumenti:

 • Svakodnevno automatsko preuzimanje dokumenata iz SEF-a
 • Manuelno pokretanje preuzimanja pojedinačnog dokumenta
 • Preuzimanje promena statusa primljenog dokumenta
 • Čuvanje preuzetih dokumenata
 • Povezivanje preuzetog dokumenta sa ulaznim dokumentom iz ERPa (npr. Prijemnicom)
 • Praćenje promena statusa dokumenta radi pravovremenog odlučivanja
 • Prihvatanje dokumenta
 • Odbijanje dokumenta

Modul Finansije u potpunosti zadovoljava računovodstvene standarde i lokalizovan je u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Integrisan sa robnim poslovanjem, omogućava brzo i lako knjiženje svih poslovnih promena. Obuhvata sve poreske obrasce, kao i širok spektar pratećih funkcionalnosti i izveštaja.

 • Kontni okvir i plan
 • Upravljanje analitikama
 • Ručni i automatski nalozi
 • Import XML izvoda
 • Kartice
 • Glavna knjiga
 • Dnevnik knjiženja
 • Bilansi
 • Izvodi otvorenih stavki
 • Obračun kursnih razlika
 • Panel za knjiženje
 • Kursne liste
 • Preuzimanje kursne liste sa NBS
 • Kompenzacije
 • PDV knjige i prijava
 • Blagajna
 • Import matičnih podataka sa NBS
 • Zatvaranje poslovne godine
 • Osnovna sredstva
 • Izveštaji po potrebi korisnika

Modul Servis pruža detaljnu evidenciju servisiranja artikala kao i mogućnost održavanja zaliha servisa na optimalnom nivou. Pored servisnih naloga, uključena je komplentna dokumentacija koja jedan servis čini zaokruženom celinom na radost servisera i kupaca.

 • Servisni radni nalog
 • Reklamacioni zapisnici
 • Servis u garantnom i vangarantnom roku
 • Manipulacija otpadom
 • Servisne usluge
 • Radne liste
 • Fakturisanje usluga i delova
 • Fiskalizacija servisnih računa
 • Grupne akcije nad dokumentima (knjiženje, rasknjižavanje, štampanje)
 • Sistem atributa dokumenata (napomene, dodatne informacije i slično)

Modul Kadrovska evidencija i Obračun zarada daje preglednu i potpunu evidenciju o zaposlenima, uključujući osnovne podake o zaposlenima, njihovim kvalifikacijama, odsustvima, obustavama. Uneti podaci su osnova za obračun zarada. Nakon obračuna zarada omogućeno je automatsko proknjižavanje zarada i kreiranje xml izveštaja za isplatu zarada koji se koristi za E-banking i xml izveštaja PPP-PD za elektronsku prijavu zarada u Poresku upravu. Obračun zarada obuhvata osnovni obračun zarada i naknada zarada iz ugovora o radu i ugovora van radnog odnosa, obračun naknada troškova zarada (prevoz, službeni put).

 • Organizaciona stuktura
 • Krediti i obustave
 • Evidencija odsustva
 • Obračun neto i bruto zarada
 • Obračun ostalih naknada
 • Obračun troškova zaposlenih
 • Radno angažovanje
 • Ugovori
 • Poreske olakšice
 • Propisani obrasci iz obračuna
 • Izveštaji prema potrebama korisnika
 • Automatski platni nalozi
 • Automatsko knjiženje

Funkcionalnost naprednih poslovnih analiza omogućava brz, lak i višedimenzionalan uvid u sve segmente poslovanja kombinujući istorijske podatke sa operativnim podacima. Korisnik ima slobodu da, u okviru predefinisanih OLAP struktura podataka koje se odnose na celokupno poslovanje, samostalno definiše preglede u skladu sa svojim željama i potrebama.

 • OLAP kocke
 • Grafički prikazi
 • Generisanje dokumenata iz izveštaja
 • Dostupni formati PDF i Excel
 • Konsolidovani izveštaji
 • Slanje izveštaja E-poštom
 • Tabelarni izveštaji
 • Izveštaji po zahtevu korisnika
 • Ukrštanje podataka iz više baza